I N T E L E K T  M A K S I M U S
®
Nalagam...
Odličen specialist za razvoj veščin in znanj
Intelekt Maksimus - Metodologija, ki zagotavlja kakovost Zagotavljamo sistem metodologije, ki je skrbno načrtovan in kot takšen temelj za uspeh.  Zagotavlja sistematičnost ter pridobivanje (razumevanje) vseh potrebnih informacij. Trening jele  del natančno vodenega in določenega procesa. Metodologija je tista, ki zagotavlja temeljitost - kvaliteto in pridobitev ter upoštevanje vseh pomembnih informacij. Sestanek z potencialnim naročnikom oz. pridobitev informacij o potrebah, željah, ciljih in problematiki stranke je za kvaliteto storitve tako nuja.. Sestanek je nujen tudi za uskladitev strateški h usmeritev in ciljev treninga z vodstvom podjetja. Do odobritve končnih vsebin ponavadi pride po sestanku in podani vsebinski ponudbi. Na osnovi pridobljenih informacij oblikujemo predlog vsebin.
Metodologija
Domov
Kontakt
Aktualno
Podjetje
Galerija
Copyright © 2012 Intelektm Design Limited
O podjetju
Prodajni in vodenjski coaching
Treningi prodaje
Metodologija
Treningi vodenja
Kontakt
Ponudba
®
Odličen specialist za razvoj veščin in znanj
I N T E L E K T  M A K S I M U S
Povezave
Podeljevanje certifikatov Udeležencem naših treningov podeljujemo certifikate. Treninge izvajamo po mednarodno priznani metodologiji in uporabljamo le najboljše ter preizkušene vsebinske module. Za kvaliteto in načrtovan razvoj veščin ter znanj je najbolje če trening postane proces. Dejstva dokazujejo, da je za osvojitev tehnik, izboljšanje veščin in dosego želenega kvalitetnega nivoja potreben čas. Skrbno načrtovan treninški proces skupaj z izkušenim trenerjem pa zagotavlja nivo, ki je potreben za izdajo certifikatov. Postavljamo kvalitetne temelje na večih področjih tako s področja prodaje kot vodenja. Zato naši certifikati nekaj veljajo in udeleženci jih pridobijo s kvalitetnim delom. Intenzivnost treninga in učenja je neprimerljiva z klasičnim učenjem ali seminarji. Zato je tudi učinkovitost dela in napredka veliko višja oz. hitrejša. Udeleženci certifikate pridobijo z: Razvojem veščin in napredkom (v razvoju veščin in znanj), ki ga pokažejo Delom in sodelovanjem v treninški skupini Pripravo in predstavitvijo njihovih kreativnih rešitev Pripravo vsebin in dejanskim nastopanjem v igrah vlog Osvojitvijo in preizkušanjem novih tehnik Utrjevanjem znanja in uvajanjem le tega v vsakodnevno prakso Kreativnim delom v »domačih veseljih« in coachingu Glavni trener podjetja Intelekt Maksimus, je sam treniran ter certificiran po zahtevnih mednarodnih »Train the trainer« metodah. Je nosilec 6 certifikatov iz področja prodaje in vodenja. Certifikati:  Zlati: Najmanj šest dnevni trening spremljan s dodatnim coachingom, in domačimi veselji (nalogami). Nivo zajema nadgradnje snovi in razvoja veščin. Nivo celostnost in sposobnost učinkovite samostojne uporabe.  Srebrni: Najmanj štiri ali več dnevni trening spremljan z ustreznim coachingom in domačimi veselji. Zajema osvojitev in nadgradnjo snovi, razvoj veščin ter domača veselja. Bronasti: Najmanj 2 dvodnevni trening. Zajema osvojitev snovi, razvoj veščin in domača veselja. Potrdilo o udeležbi: Prejmejo udeleženci 1 dnevnih treningov (Osvojitev snovi in razvoj veščin)
Pripravljalni vprašalniki: So pomemben pripomoček, ki izpostavijo problematiko in trenerju omogoči hitrejše spoznavanje udeležencev. Intervjuji z udeleženci (kot opcija): Trener spozna vse udeležence treninga in opravi z njimi intervju. Odlično je če se trener še pred treningom spozna z udeleženci tako se že zgradi odnose in udeleženci vedo, da jih na »delovnem izobraževalnem dnevu« ne čaka neznanec ampak profesionalec in »oseba«, ki jim želi najboljše. V intervjujih izvemo tudi osebne cilje, problematiko udeležencev kar je v večjo pomoč pred treningom. Igre vlog: So zelo pomemben del treninga v katerih udeleženci dejansko konkretno nastopajo in vadijo-izvajajo prodajne telefonske klice, prodajajo-predstavljajo prednosti in koristi njihovih izdelkov, vodijo prodajne sestanke… Dejansko torej razvijajo vse kar bodo potreboval v praksi. S kakovostnimi povratnimi informacijami izkušenega trenerja se omogoči želen napredek in odpravo nepotrebnih napak. Delovni zvezki za udeležence so kakovosten pripomoček v katerega zapisujejo njihove kreativne rešitve, pripravljajo tekste, nastope... Iz njihovih izdelkov vidimo trenutno stanje znanj, veščin, razumevanj, problematike ... Domače naloge: Trening je (lahko) nadgrajen s skrbno pripravljenimi domačimi nalogami, iz katerih  se odlično vidi trenutno stanje razumevanja problematike in individualni načini reševanja problematike. Domače naloge, so tudi pomemben vmesni člen in odlična priložnost, da novo naučeno uporabimo v vsakdanjih delovnih situacijah. Coaching: Je najboljša metoda in hkrati zadnja stopnja v procesu individualnega praktičnega izobraževanja. Zaradi načina dela je posameznika vsekakor tudi najbolj koristen in izvaja se individualno. Optimalen je kot nadgradnja treningov in je dokazano najboljši način za doseganje in povečanje osebnega uspeha. Coaching je konkreten, fleksibilen, dinamičen, in osredotočen. Spremljanje: Je proces, ki se določi skupaj z naročnikom. Zagotavlja merjenje rezultatov in preverjanje praktične uporabe vsega naučenega. Svetovalno poročilo managementu: Po koncu treninga trener sestavi svetovalno poročilo, ki ga predstavi vodstvu podjetja. V njem opiše videnje treninške skupine, delo v skupini in poda predloge za izboljšave oz. nadaljni razvoj veščin ter znanj.
Prednosti treningov