I N T E L E K T  M A K S I M U S
®
Nalagam...
Odličen specialist za razvoj veščin in znanj
Prednosti  treningov
Domov
Kontakt
Aktualno
Podjetje
Galerija
Copyright © 2012 Intelektm Design Limited
O podjetju
Prodajni in vodenjski coaching
Treningi prodaje
Metodologija
Treningi vodenja
Kontakt
Ponudba
®
Odličen specialist za razvoj veščin in znanj
I N T E L E K T  M A K S I M U S
Povezave
Prednosti treningov  Dejanski razvoj, nadgradnja veščin in znanj vsakega posameznika ter cele ekipe Možnost preizkusa in osvojitve najboljših tehnik in znanj Povabi vas v odprto, prijazno komunikacijo v kateri se spodbuja izmenjevanje mnenj in izkušenj Postavitev kakovostnih, trdnih temeljev, pravih usmeritev  Povsem v praktično uporabnost usmerjeno delo, logični nasveti in prodajne tehnike Odlične rešitve, pozitivna injekcija znanja in motiviranja Vsak udeleženec razvija točno tisto kar dela in rabi, postopno razvijamo in usmerjamo pozornost Pridobitev spoznanja, da se da uspeti na področjih na katerih do sedaj še nismo bili uspešni Kakovostne in jasne (povratne) informacije izkušenega trenerja in nasveti – rešitve Kakovostna ugotovitev dejanskega stanja in vpogled v trenutni nivo veščin in znanj Skreirani, da zadovoljijo želje potrebe in cilje podjetja Rešitev mnogih skrbi, povečanje samozavesti in samospoštovanja Omogočajo hiter in konkreten napredek Kakovostno definiranje mest za izboljšave in predlogi – postavitev prioritet Delo in učenje v prijetnem vzdušju, dobrem počutju
Treningi - praktična izobraževanja Trening je zanimivo praktično izobraževanje v katerem sodelujejo vsi udeleženci in ga ne moremo primerjati s seminarji.  Zasnovano je za aktivno sodelovanje udeležencev in znanje se pridobiva skozi zanimive lastne aktivnosti, praktične  primere ter igre vlog.   Že dolgo vemo, da bodo odrasli ljudje zadovoljni le če jim je snov zanimiva v njej vidijo koristnost. Trening zato postopno  razvija, vseskozi motivira, izboljšuje. Trening je vedno pozitiven, lahko je tudi zabaven in lahkoten. Ravno zato mnoge  sicer nekaj težje naloge doživimo sproščeno. Trening je torej mesto kjer se dobro počutimo in je zanimivo. Samoumevna  je pozitivnost trenerja, vzpodbujanje udeležencev. Trening je najbolj koristen če postane proces, ljudje rabimo čas da  dobljeno znanje in veščine uporabljamo, nabiramo nove lastne izkušnje…  Vedno pa gre za postopen razvoj veščin in  znanj.   Cilji ki jih dosežemo:  Konkretno izboljšanje prodajnih tehnik (vodenje telefonskih klicev, predstavitev izdelkov/storitev…) Izboljšanje prodajnih rezultatov, medosebnih odnosov, učinkovitosti zaposlenih.. Izboljšujemo: Temelje na katerih gradite svojo bodočo uspešnost Odnose med vodji in zaposlenimi, učinkovitost vodij in zaposlenih, vodenjske veščine Ob spoznanjih novih povsem praktičnih konceptov (ki odprejo nove poglede).. Organizacijo v prodaji iskanju novih kupcev Samozavest in veščine udeležencev – zaradi osvojitve novih znanj, tehnik… Vsakega posameznika in najbolj koristno za podjetje – cele ekipe Motivacijo, samozavest in samospoštovanje… Igre vlog  Na treningu imamo priložnost sami preizkusiti novo naučene tehnike in znanja. To počnemo v igrah vlog, ki so tako eno  najpomembnejših orodij za razvoj, napredek. Povratne informacije trenerja in konkretni nasveti omogočajo dosego ciljev,  napredek. Trener poskrbi, da so udeleženci pred igrami vlog (nastopanjem) sproščeni. Vsebine - modularna zasnova Vsebinski moduli so skrbno skonstruirani tako, da se kvalitetno dopolnjujejo in nadgrajujejo. Uporabljamo le mednarodno priznane vsebine, sisteme in preizkušena znanja. Govorimo o postopnem spoznavanju in osvajanju znanj in tehnik. Vsebine se skreirajo samo za vas glede na vaše potrebe, opažanja in cilje. Sposobni smo doumeti vaše strategije in trening bomo vodili v smeri doseganja vaših ciljev, Domače naloge - zelo kvaliteten pripomoček   Večkrat po treningu damo domačo nalogo in iz nje se odlično vidi trenutno stanje razumevanja problematike, individualni načini reševanja problematike. Za uspeh v prodaji ali pri vodenju je nujno postaviti prave temelje, razumeti stvari in tehnike v bistvu. Domače naloge, so tudi pomemben vmesni člen med treningi. Glavni namen je uvid v praktično razumevanje (in uporabnost) osvojenih vsebin. Način dela na treningih   Trener poskrbi da je vzdušje sproščeno, počutje dobro in vsebina zanimiva. Uporabljamo in prepletajo se interaktivne  prezentacije, praktične vaje in trening veščin. Uporabljamo Power point predstavitve, ga dopolnjujemo z flip chart – om vse pa pripomore k pripomorejo k občutku živosti in boljše ter polnejše predstave Udeleženci imajo vedno priložnost izboljšati vaše lastne veščine predstavljanja in komuniciranja skozi zanimive in koristne igre vlog praktično razvijamo veščine in pripravljamo izdelke, ki so v pomoč pri vsakdanjem delu Problematiko večkrat predstavimo iz drugih zornih kotov in na tak način, da jo vsekakor udeleženci doživljajo veliko bolj sproščeno in zanimivo Igre vlog (Nastopi udeležencev) : Če treniraš v nekaj težjih pogojih se naučiš več in bo v praksi lažje, športniki to zelo dobro vedo Ljudje najbolj razumemo verjamemo kar smo se naučili iz lastnih izkušenj, zato dajemo-predstavljamo primere na način da ljudje na lastnih primerih Udeleženci sprejmejo nasvete ker v njih prepoznajo, smiselnost, logičnost in jih lahko povežejo z lastnimi izkušnjami.
Prednosti treningov