I N T E L E K T  M A K S I M U S
®
Nalagam...
Odličen specialist za razvoj veščin in znanj
Managersko vodenje   Je najširše, saj se ne omejuje na želene osebnostne lastnosti vodje, ampak opisuje kakšen naj bi vodja bil, kako naj bi  postopal. Pove tudi kaj je pri vodji in vodenju pozitivno, zaželeno in kaj vse ima pozitiven učinek ter sprejem pri  zaposlenih.   Managersko vodenje razlaga, da kvaliteten manager/vodja, razume ljudi, in ve kako lahko to razumevanje učinkovito  izkoristi kot prednost, za kvalitetnejšega dela, vseh zastavljenih ciljev.   Da se kvaliteten manager zaveda pomembnosti povezanosti in odvisnosti dobrih delovnih odnosov z želenimi cilji,  prioritetami, zahtevami organizacije. Pojasnjujemo tudi kateri pristopi niso primerni in zakaj  Logično razloži tudi pomembnost teorije nadzora in njeno praktično uporabnost - Zaposleni neradi delajo nekaj v kar se jih  sili, če delajo kar nočejo imajo občutek da izgubljajo nadzor nad svojim življenjem. Izguba nadzora je zelo pomembno  vprašanje, ob izgubi nadzora čutimo da naše življenje izgublja kakovost, nedvomno zaradi tega trpi kakovost opravljenega  dela. Na praktičnih primerih bomo dokazali, da je trpljenje (slabo počutje) na delovnem mestu posledica nezmožnosti  zaposlenega, da bi zadovoljeval svoje potrebe, v takšni meri kot se njemu zdi potrebno.   Zakaj še managersko vodenje:   Ker vodje morajo pridobiti zaupanje delavcev, imeti veliko več znanja (o ljudeh, načinih komunikacije) in sposobnosti za uspešno delo v novem sistemu Ker manager ve, da zaposleni morajo imeti interes delati dobro in da se bo nezadovoljen delavec trudil veliko manj za kvaliteto narejenega Včasih je potrebna sprememba miselnosti vodenja. To je lahko večja sprememba za organizacijo, lahko pa je tudi zelo  pozitivna novica ko dojamemo koliko stvari bomo zaradi nje lahko izboljšali.   Določena nove vedenja in navade, ki jih priporočamo bodo hitro dale pozitivne rezultate in tudi mnogi vodje so potem tudi  sami veliko bolj zadovoljni ko odkrijejo prave ključe oz. rešitve. Odlično je če se manager/vodja zaveda: Da, šele če je manager v delavčevem svetu kakovosti potem ga bo le ta res spoštoval in upošteval, se zanj (za delo) bolj  potrudil  Da bo za pridobitev zaupanja in ugleda potrebno vložiti veliko energije, pozitivnosti   Spoznali bomo, da le če je manager kvaliteten v svojih dejanjih je možno, da bo prišel v delavčev svet kakovosti Da, kdor nas močno kritizira ga ne bomo postavili v svoj svet kakovosti, kdor pa ni v našem svetu kakovosti tega ne upoštevamo oz. poslušamo dovolj W. Glasser tako pravi : Kakovost je zgrajena na sodelovanju, sodelovanje pa nastane na podlagi zaupanja. In kakovost je tisto kar hočemo ob čemer se dobro počutimo. Vas zanima izvedeti več, dobiti konkretne vsebine treninga? Vabljeni, da nas kontaktirate, z veseljem vam jih bomo poslali. Zadovoljenost temeljnih potreb Odkrivamo zakaj je za managerja/vodjo tako zelo pomembno razumevanje zadovoljenih temeljnih človeških potreb (na  delovnem mestu) in kaj vse se dogaja če le te niso zadovoljene. Pomembno in modro je, da se vodja zaveda pomembnosti zadovoljenih potreb, ki jih imamo ljudje v genih in jih moramo  zadovoljevati tudi na delovnem mestu. Dejstvo je, da če potreb ne moremo zadovoljiti, smo nezadovoljni - kdor pa je  nezadovoljen, ne more razmišljati o kvalitetnem delu.   Dejstvo je tudi, da čim manj neko potrebo zadovoljimo tem bolj pomembna postaja.   Tudi vodja je odgovoren, da pomaga delavcu, da zadovolji svoje potrebe ter da vzpostavi sistem ki to omogoča. V mnogih podjetjih je zelo pomembno zadovoljevanje psihičnih potreb zaposlenih. Psihičnih potreb nikakor ne smemo podcenjevati, nasprotno so bistvene za zadovoljstvo delavca in posledično za kvaliteto z njegove strani opravljenega dela. Zatorej so jim je bolj pomembno zadovoljevanje ostalih potreb po ljubezni in pripadnosti, moči, svobodi, zabavi…
Treningi vodenja >
Managersko vodenje
Domov
Kontakt
Aktualno
Podjetje
Galerija
Copyright © 2012 Intelektm Design Limited
O podjetju
Prodajni in vodenjski coaching
Treningi prodaje
Metodologija
Treningi vodenja
Kontakt
Ponudba
®
Odličen specialist za razvoj veščin in znanj
I N T E L E K T  M A K S I M U S
Povezave
Prednosti treningov