I N T E L E K T  M A K S I M U S
®
Nalagam...
Odličen specialist za razvoj veščin in znanj
Treningi vodenja Nudimo širok spekter treningov s področja vodenja in zagotavljamo celosten razvoj veščin in znanj. Naše usmeritve zagotavljajo nenehen kvaliteten premik v organizaciji. Zahteve in pričakovanja do managerjev/vodij se nenehno večajo, tako s strani organizacij, kot s strani zaposlenih. Imamo jasne in konkretne odgovore, kako te zahteve uspešno in kvalitetno zadovoljiti. Vsebine  mnogokrat rešujejo ali pojasnjujejo probleme v temeljih, zagotavljamo možnost kvalitetnih izboljšav stanj. Kot model vodenja, priporočamo managersko vodenje, ki je najširše, saj se ne omejuje na želene osebnostne lastnosti vodje, ampak opisuje kakšen naj bi vodja bil, kako naj bi postopal. Pove tudi kaj je pri vodji in vodenju pozitivno, zaželeno in kaj vse ima pozitiven učinek ter sprejem pri zaposlenih, če želimo doseči kvaliteto, za katero si prizadevamo. Managersko vodenje pojasnjuje kaj vse naj bi vodja razumel, znal, če želi ustvarjati kvalitetne odnose katerih posledica bo kvalitetno delo. Pojasnjujemo in praktično koristno predstavljamo rešitve iz : Managersko vodenje Situacijsko vodenje Motiviranje Čustvena inteligenca Komunikacija Reševanje konfliktnih situacij Sposobni smo pomagati da: Širše in iz novih zornih kotov gledate na vodenje Pravilneje ocenite podrejene oz. sodelavce Učinkoviteje motivirate in razumete druge Spoznamo kaj se lahko naučimo od drugih tipov ljudi in drugačnih načinov vodenja od naših vsakodnevno ustaljenih načinov - vodenja in reševanja zadev Vodenje je sicer le del managementa, vendar je od njega v veliki meri odvisna kvaliteta in učinkovitost narejenega,  motiviranost zaposlenih, delovna klima, medosebni odnosi. Vodje ki znajo motivirati in komunicirati, pa svoje cilje in cilje  organizacije dosega z veliko večjo lahkoto, poleg tega pa z dobrimi odnosi zelo pomagajo zaposlenim do njihovih  pozitivnih občutkov na delovnem mestu.  Uspešno vodenje usklajevanje pa zahteva velikokrat mnogo truda. Lahko vam ga olajšamo. V novih znanjih se najdejo rešitve.
Treningi vodenja >
Treningi vodenja
Domov
Kontakt
Aktualno
Podjetje
Galerija
Copyright © 2012 Intelektm Design Limited
O podjetju
Prodajni in vodenjski coaching
Treningi prodaje
Metodologija
Treningi vodenja
Kontakt
Ponudba
®
Odličen specialist za razvoj veščin in znanj
I N T E L E K T  M A K S I M U S
Povezave
Prednosti treningov