METODOLOGIJA

METODOLOGIJA – PROCES IN NAČIN DELA

Zagotavljamo dovršen in skrbno načrtovan sistem metodologije, ki je temelj za kakovost, ki jo želimo. Trening in coaching sta le del skrbno natančno načrtovanega in vodenega procesa. Intelekt Maksimus Metodologija, ki zagotavlja celostni pristop in kakovost:

ANALIZA trenutnega stanja: diagnostični intervju, definiranje trenutnih načinov dela in področij za izboljšave

NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ter postavljanje ciljev in strategij  

Pripravljalni vprašalniki (kot opcija): Pomemben pripomoček, ki izpostavijo problematiko in trenerju omogoči hitrejše spoznavanje udeležencev. 

Intervjuji z udeleženci (kot opcija): Trener spozna vse udeležence treninga in opravi z njimi intervju. Odlično je če se trener že pred treningom spozna z udeleženci. V intervjujih izvemo tudi osebne cilje, problematiko udeležencev … kar je v večjo pomoč pri treningu.

IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ

Igre vlog na treningu: So zelo pomemben del treninga v katerih udeleženci dejansko konkretno nastopajo in vadijo-izvajajo prodajne ali voditeljske aktivnosti. V primeru prodaje: prodajne telefonske klice, prodajajo-predstavljajo prednosti in koristi njihovih izdelkov, vodijo prodajne sestanke, vodijo intervjuje, rešujejo ugovore strank… Dejansko torej razvijajo vse uporabljajo-potrebujejo v praksi.

Povratne informacije: s kakovostnimi povratnimi informacijami izkušenega trenerja se omogoči želen napredek in odpravo nepotrebnih napak. 

Delovni zvezki so kakovosten delovni pripomoček v katerega se zapisujejo kreativne rešitve, pripravljajo teksti … ob delu na praktičnih primerih. 

Domače naloge – domača „veselja“ (kot opcija): Trening je (lahko) nadgrajen s skrbno pripravljenimi domačimi nalogami, iz katerih se odlično vidi trenutno stanje razumevanja problematike in individualni načini reševanja problematike. Domače naloge, so tudi pomemben vmesni člen in odlična priložnost, da novo naučeno uporabimo v vsakdanjih delovnih situacijah. 

COACHING:

Je najboljša metoda in hkrati zadnja stopnja v procesu individualnega praktičnega izobraževanja. Zaradi načina dela je posameznika vsekakor tudi najbolj koristen in izvaja se individualno. Optimalen je kot nadgradnja treningov in je dokazano najboljši način za doseganje in povečanje osebnega uspeha. Coaching je konkreten, fleksibilen, dinamičen, in osredotočen.

SPREMLJANJE REZULTATOV IN PODPORA ZA INTEGRACIJO – REALIZACIJO naučenega v praksi. Proces se določi skupaj z naročnikom. Zagotavlja integracijo naučenega v prakso in merjenje rezultatov. 

Svetovalno poročilo managementu: Po koncu izobraževalnega procesa trener sestavi svetovalno poročilo, ki ga predstavi vodstvu podjetja. V njem opiše videnje treninške skupine, delo v skupini in poda predloge za izboljšave oz. nadaljni razvoj veščin ter znanj. Novo besedilo

Modularna zasnova vsebin. Vsebinski moduli so skonstruirani tako, da se kakovostno dopolnjujejo in nadgrajujejo, tako zagotavljajo postopno spoznavanje in osvajanje znanj in tehnik.