OSEBNA POSLOVNA USPEŠNOST

OSEBNA POSLOVNA USPEŠNOST – RAZVOJ PREDSTAVITVENIH VEŠČIN

Izkušnje kažejo, da ima na specifičnem področju predstavljanja tako sebe, kot lastnega dela, opravljenih nalog, znanj in dosežkov, večina ljudi (zelo) velike rezerve. Na srečo je na tem področju vsekakor mogoče velik napredek.

Pomagamo lahko k pridobitvi večjega spoštovanja, zasluženega priznanja za delo, ki je opravljeno. Izjemno zanimivo področje, delo na njem garantira zadovoljstvo udeležencev. Predstavitvene veščine so pomembne za osebno in s tem povezano poslovno uspešnost, saj ko na srečanjih ali sestankih predstavljamo – pravzaprav »prodajamo sebe«.

  • Spretnosti argumentiranja in strukturirane predstavitve lahko prinesejo presenetljiva izboljšanja saj so vpeta v večino dimenzij sodelovanj ter večajo uspešnost na mnogih nam pomembnih področjih. Nova »nastavitev« predstavitev in razvoj novih rešitev je zanimiv in široko uporaben proces.

Odpiramo nove poglede na argumentiranje in strukturiranje predstavitev v komunikacijskih situacijah. 

Z odličnimi argumenti in jasno strukturo predstavitev spretneje in še pomembnejše lahkotneje dosežemo želeno, hkrati pa nam raste samozavest ter zadovoljstvo. Veščine lahko izkoristimo sebi v prid, kot v prid doseganja ciljev podjetja ter motiviranih sogovornikov.

Področja zagovarjanja-predstavljanja: 

  • predstavljanje nam pomembnega (zadev, dela, rezultatov, delovnih nalog ali projektov, ciljev…) 
  • vodenju in predstavitve na sestankih, spretnosti so uporabne tudi pri delegiranju, dajanju povratnih informacij, predstavljanje ciljev in sprememb, motiviranju in pripravi različnih sporočil….

Vsebine so povezane in se lahko izvajajo ali v začetni obliki treninga z nadaljevanjem ali takoj s coachingom. Vsebina individualnega načrta, se pripravi za vsakega udeleženca in zajema obravnavo konkretnih delovnih situacij na področjih, ki zanimajo udeleženca. Treninško delo na razvoju novih rešitev in predstavitvenih veščinah pa je zelo zanimivo in kreativno.

Ciljna skupina: vsi, ki jih zanimata napredek, večja osebna uspešnost in boljše počutje na tem specifičnem področju.

  • Odlični argumenti, boljše rešitve, osvojene tehnike povečujejo samozavest, samospoštovanje in prepričljivost – vsekakor pa zmanjšujemo tremo, strah in stres – in najpomembnejše izboljšujemo počutje. 

Mojster predstavitev je sproščen, suveren in uživa v komunikacijah. Veseli se jih saj ve, da ima odlične argumente, ki bodo sogovornikom všeč. Ker je prepričan je prepričljiv. To lahko dosežemo, do tja lahko pomagamo.

  • Vtis in ugled si pridobivamo tudi z nastopi in izplača se posvetiti tej pomembni dimenziji. Vaš glavni oder vas čaka. Pojdite in osvojite ga … naj bodo nastopi vaša zmaga. Zaslužili ste si.