PRODAJA

V prodaji in stikih s strankami se vedno skrivajo rezerve in možnosti za dodaten uspeh. Veliko je pomembnih detajlov v vseh fazah in posameznih dejanjih prodajnega procesa, ki jih lahko izboljšamo.

 • Za vsa delovna področja razvijamo boljše rešitve, postavljamo kakovostne temelje, odpiramo nove poglede in tako skozi nadgradnjo spretnosti in znanj, pomagamo do še večjega uspeha.
 • Ko smo odlično pripravljeni, smo samozavestnejši, lahkotneje in spretneje dosežemo uspeh oz. želeno.

Povečujemo zavedanje področij z rezervami in izkoriščanje le teh. Uvajanje novih navad ali aktivnosti je pomembno hkrati pa zelo zanimivo – koristno delovno področje. V praktičnih vajah delamo na konkretnih primerih iz prakse.


Glavni treningi:

 • povečanje prodaje z uporabo odličnih tehnik in razvojem veščin
 • novosti in nadgradnja za še večji uspeh v prodaji
 • učinkovit proces skrbi za ključne-pomembne stranke
 • svetovalna prodaja in odličen prodajalec
 • posebnosti prodaje IT izdelkov-storitev
 • iskanje novih strank
 • gradnja blagovne znamke

Delovna področja v prodaji:

 • sprejem strank
 • spretnosti in tehnike: intervju, postavljanje vprašanj ter gradnja odnosov
 • predstavitev izdelkov/storitev
 • proces skrbi za pomembne-ključne stranke
 • vodenje prodajnih sestankov
 • vodenje prodajnih telefonskih klicev
 • priprava različnih sporočil: e-pošta, ponudb, vabil, ponudb, naslovov, marketinških tekstov …
 • reševanje ugovorov, reklamacij in izboljševanje situacij
 • predstavitev cene, zaključevanje prodaje

Pomembno je treninško delo na razvoju odličnih argumentov (izrazov), uporabnih tako pri vodenju predstavitev izdelkov/storitev, telefonskih pogovorih, pripravi sporočil, kot pri intervjujih (odlična vprašanja) gradnji odnosov….

 • »Osvežitev« z nadgradnja veščin je za zaposlene v prodaji ne le zelo koristna ampak po izkušnjah zelo priporočljiva, saj večamo samozavest, dajemo nov in dodaten zagon aktivnostim.

Stranke in nakupne navade spreminjajo in nova spoznanja dokazujejo, kako-kdaj bomo v prihodnosti še bolj uspešni. Spreminjajo se  poudarki v prodaji, tako kot najbolj učinkovita dejanja-usmeritve. Modro jih je poznati, da jih lahko izkoristimo sebi v prid v stikih z vedno zahtevnejšimi strankami.

Najboljše rešitve so večkrat enostavne, logične in hitro prepoznamo njihovo smiselnost.

 • Ko obvladamo se odlično počutimo, saj v tem stanju ni strahu in veliko manj je stresa. Lahko se veselimo srečanj s strankami, saj vemo kako in kaj je treba narediti za uspešno prodajo kot zelo zadovoljno stranko.