VODENJE

V delovnem vsakdanu vodimo, delujemo in komuniciramo na za nas običajen način, na katerega so navajeni tudi sogovorniki. Tako se večkrat ne zavedamo, da bi z drugačnimi »nastavitvijo« tehnikami ali spretnostmi lahko bili še uspešnejši  in ne izkoristimo vseh potencialov.

 • Na področju razvoja voditeljskih veščin je nedvomno mogoč velik napredek. Osvojene tehnike, rešitve omogočajo večkrat presenetljivo večjo uspešnost kot tudi dosego ciljev z večjo lahkoto.

V posameznikih in timu se skrivajo rezerve in treningi vodenja omogočajo, razvoj ter izkoristek potencialov. Hkrati pa dosego še večje učinkovitosti, kakovostne temelje za nadaljnji razvoj, izboljšave odnosov in odnosa sodelavcev do nalog – dela ter večjo motiviranost.

 • Vodjem, omogočamo učinkovite nove rešitve za ponavljajoča (tudi »rutinska«) stanja, ki lahko prinesejo presenetljiva izboljšanja ter večajo uspešnost na mnogih za vodjo pomembnih področjih.

Če smo spretni z večjo lahkoto lahko dosežemo želeno in mnoge stvari postanejo enostavneje dosegljive.

Omogočamo hitro osvajanje najpomembnejših in v praksi povsem konkretno uporabnih znanj, ter potreben razvoj veščin-znanj in odličnih rešitev. Tako omogočamo še večjo uspešnost v komunikacijah ter voditeljskih situacijah.

Glavni treningi:

 • šola učinkovitega vodenja
 • odličen vodja: razvoj in nadgradnja temeljnih voditeljskih veščin ter potencialov ekipe
 • učinkovito predstavljanje vodji pomembnih zadev
 • razvoj voditeljskega stila: situacijsko vodenje in motiviranje
 • učinkovita gradnja tima
 • dajanje povratnih informacij
 • vodenje sestankov, srečanj

Skozi nadgradnjo veščin povečujemo uspešnost vodij na vseh področjih.

Glavne voditeljske vsebine, ki jih spoznavamo/osvajamo/razvijamo v praktičnem delu

 • delegiranje
 • izboljševanj situacij – reševanje konfliktov
 • motiviranje
 • razvoj voditeljskega stila: delegiranje, usmerjanje, svetovanje, mentorstvo
 • gradnja odnosov
 • predstavljanje nalog, projektov, ciljev – vsega vodji pomembnega
 • priprava vseh vrst sporočil
 • prevzemanje odgovornosti
 • postavljanje in spremljanje ciljev

Cilj: omogočiti še večjo uspešnost v voditeljskih situacijah: torej še spretneje in učinkoviteje doseči želeno, predstavljati in predajati naloge, izboljšati odnos do dela ali nalog (sodelavcev), učinkovito voditi sestanke, individualne pogovore, motivirati – aktivirati, delegirati, večati prevzemanje odgovornosti, izboljšati odnose ter odnos do dela/nalog, povečati učinkovitost, povzdigniti celo ekipo… ter optimalno izkoristiti potenciale ekipe ter posameznikov.

 • Velik napredek je mogoč na področju zagovarjanja-predstavljanja vodji pomembnih zadev, saj je učinkovito predstavljanje in zagovarjanje zadev, povezano v več dimenzij vodenja/sodelovanja.
 • Razvijamo voditeljske in hkrati predstavitvene veščine in zaradi večje uspešnosti dvigamo samozavest ter večamo samospoštovanje.

Naše usmeritve zagotavljajo nenehen kakovosten premik v organizaciji. Zahteve in pričakovanja do managerjev/vodij se nenehno večajo, tako s strani organizacij, kot s strani zaposlenih. Delo na razvoju novih boljših rešitev zagotavlja napredek in večjo uspešnost – vložen trud bo poplačan.

Vodenje je celosten proces vplivanja in usmerjanja, kjer napredek vedno osrečuje in zakaj ne bi razvili vseh potencialov.

PREDNOSTI – KORISTI ZA VODJE:

 • večja uspešnost, spretnost in samozavest v komunikacijah-voditeljskih situacijah ter večje zadovoljstvo ob dodatnem uspehu
 • konkretne rešitve, lažje reševanje, izboljševanje najpomembnejših voditeljskih situacij – osvojene tehnike bodo »trajno« uporabne
 • osvojitev boljših voditeljskih rešitev, in kakovostnih-koristnih tehnik
 • povečanje zavedanja kaj lahko prinese še večji voditeljski uspeh
 • boljši in jasneje strukturirani argumenti, spretnejše pridobivanje pozornosti v pogovorih in boljše usmerjanje sporočil
 • večja uspešnost skozi boljše razumevanje strukture predstavitev in razumevanja »prednosti/koristi« za sogovornike
 • povečanje zavedanja, da se vsaka situacija v vodenju in komunikaciji, da izboljšati
 • odlično počutje ob napredku na področjih kjer morda prej nismo blesteli
 • povečanje zavedanja kaj lahko prinese še večji voditeljski uspeh